Solicitude de Entrevista

Para as familias que non poidan asistir ás Xornadas de Portas Abertas, poden pedir unha solicitude de entrevista coa dirección ou xefatura de estudos para coñecer o noso centro, saber cal é o noso Proxecto Educativo e visitar as nosas instalacións.

Para solicitar a entrevista chamar ao teléfono 986433800 e solicitar entrevista coa secretaría do centro.